Stress

Stress en onrust

Iedereen heeft hier weleens last van, vaak is dit kortdurend. Maar langdurige ongezonde stress kan leiden tot meerdere lichamelijke en/of geestelijke klachten. Stress is een van de belangrijkste oorzaken van een ontregelde ademhaling. Wanneer we langere tijd sneller ademhalen geeft dat meer spanning en onrust. In het dagelijks bestaan hebben steeds meer mensen moeite om evenwichtig te zijn en de innerlijke rust te bewaren.

Hoge bloeddruk

Hyperventilatie is een van de aandoeningen die kan ontstaan door stress. Ook de bloeddruk kan door stress tijdelijk hoger zijn. Veel mensen, die last hebben van hyperventilatie, kunnen vaak ook wel aangeven wanneer de klachten zijn begonnen.

Vaak is er een periode van langdurige stress aan voorafgegaan. Deze periode kan al lang geleden zijn. Dus ook lang voordat de klachten zijn begonnen. 

Bekende stressoorzaken zijn: problemen op het werk, relatieproblemen, financiële problemen, een te hoge werkdruk, faalangst, gepest zijn/worden, een doorgemaakte ziekte, overlijden van een naaste en dergelijke.

Met behulp van Buteyko ademtherapie kan de ademhalingsfrequentie worden hersteld. Men leert minder, rustiger en natuurlijker te ademen, zodat het ademhalingscentrum weer in balans komt waardoor de klachten verdwijnen/verminderen. Men merkt dat men er rustiger van wordt.  Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen een bijdrage leveren aan het herstel.