Hyperventilatie

Hyperventilatie wordt veroorzaakt door een verkeerde manier van ademhalen. ‘Hyper’ betekent hoog en ‘ventilatie’ slaat op de ademhaling. Hyperventilatie betekent dus letterlijk verhoogde ademhaling.

Hyperventilatie kan optreden bij inspanning, overbelasting, stress of psychische druk en heeft niets te maken met hart- of longklachten. De stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol blijken niet alleen een grote invloed te hebben op het ontstaan, maar ook op het in stand houden van hyperventilatie. Iedereen kan last van hyperventilatie krijgen. Maar de één hyperventileert hooguit één keer in zijn of haar leven en de ander heeft er regelmatig last van. Het is belangrijk te weten dat hyperventilatie vervelend, maar niet gevaarlijk is. Er zijn geen hyperventilatiepatiënten met precies dezelfde klachten.
Zowel acute als chronische hyperventilatie gaat vaak gepaard met angst,waardoor een fobie kan ontstaan.

Er zijn twee vormen van hyperventilatie: 

Acute hyperventilatie
Bij hyperventilatie hebben we het vaak over de acute vorm, de hyperventilatie-aanval .
Bij acute hyperventilatie raakt de men in ademnood. De symptomen van een acute hyperventilatie aanval doen vaak ten onrechte aan een epileptische aanval of een acuut hartinfarct denken.paniek

Zo'n aanval komt soms helemaal vanuit het niets opzetten. De klachten zijn zo beangstigend en bedreigend dat je denkt dat je dood gaat, een hartaanval hebt of gek wordt. Door de angst en het gevoel geen lucht te krijgen gaat men nog dieper ademhalen waardoor de aanval in sterkte toeneemt. Veel voorkomende klachten zijn: een snelle ademhaling en hartslag, hartkloppingen, het gevoel hebben dat het hart overslaat, transpireren, klamme tintelende handen of voeten, duizeligheid, het gevoel hebben flauw te vallen, gek te worden of zelfs dood te gaan. Helder denken is niet meer mogelijk en de paniek overheerst.

Chronische hyperventilatie
Bij chronische hyperventilatie ademt men voortdurend te veel. Vaak zonder dat men dit zelf door heeft. De chronische hyperventilatie komt het meest voor en wordt het minst als hyperventilatie herkend. Sommige klachten bij hyperventilatie zijn vaag, ze kunnen echter constant aanwezig zijn. Maag of darmklachten kunnen daar een voorbeeld van zijn. Vaak duurt het lang voordat men ontdekt last te hebben van chronische hyperventilatie.
Mensen met een chronische hyperventilatie hebben vaak een flink aantal van de onderstaande klachten.

Psychische klachten
Lichamelijke klachten
Depersonalisatie(Het is het gevoel buiten de werkelijkheid te staan); Hartkloppingen, pijn op de borst, onregelmatige hartslag
Angst, angstdromen, doodsangst Vermoeidheid, Slapeloosheid
Bewustzijnsstoornissen Koude en /of klamme handen
Fobieën Opgeblazen gevoel in je bovenbuik, maagpijn
Bezorgdheid Trillingen en grove strekkingen van spieren
Hypochondrie (overmatige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl hiervan uit onderzoek niets blijkt) Brokgevoel in de keel, slikproblemen, opboeren, neiging tot hoesten
Huil- en/of lachbuien Stijfheid van handen, vingers en gezicht
Onrust Lichamelijke gespannenheid, spier en gewrichtspijn
Prikkelbaarheid Darmklachten, diarree, obstipatie, winderigheid
Neerslachtigheid en depressiviteit Niet uitgeslapen zijn, moe opstaan, hoofdpijn
Slechte concentratie Neiging tot flauwvallen, duizeligheid, oorsuizingen
Onwerkelijk, zweverig gevoel Zuchten, gapen en/of hijgen, kortademigheid
Gevoel dat er een band om het hoofd gespannen is Tintelingen(of dood gevoel) in de handen, vingers, voeten, mond en tong

 Met behulp van Buteyko ademtherapie kan de ademhalingsfrequentie worden hersteld. Men leert rustiger en natuurlijk te ademen, zodat het ademhalingscentrum weer in balans komt en waardoor de klachten verdwijnen. Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen een bijdrage leveren aan het herstel. Ook positief denken en negatieve emoties omzetten in positieve gedachten kunnen voor hyperventilatie een gunstig effect hebben.