Buteyko

Konstantin Buteyko

Konstantin Buteyko werd geboren in de Oekraïne waar hij als arts heeft gewerkt(1923-2003). Hij heeft veel onderzoek gedaan naar naar de relatie tussen ademhaling en gezondheid. In de jaren 60 had Buteyko een eigen laboratorium en een eigen team met specialisten.

Buteyko ontdekte dat mensen teveel bewust of onbewust door de mond ademen en was in staat om de slechte gevolgen daarvan voor de gezondheid in kaart te brengen.

Ook heeft hij in deze jaren een therapie ontwikkelt  waarmee de verkeerde ademhaling hersteld kan worden. De methode die bestaat uit speciale ademhalingstechnieken.

Deze  therapie werd in 1985 erkend door het Russische Ministerie van Volksgezondheid en wordt in Rusland door vele artsen toegepast.

In de loop der jaren zijn de  ademhalingstechnieken ook toegepast in Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en in Nederland krijgt de therapie ook steeds meer bekendheid.